Tutaj jesteś Aktualności 15-lecie wejścia Polski do Unii...

Aktualności

15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej

15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej

30.04.2019
1 maja 2019 roku obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obecność we wspólnocie wpłynęła na życie naszych mieszkańców w wielu dziedzinach. Szczególnie istotne dla naszego samorządu są fundusze europejskie, które umożliwiły realizację zarówno projektów twardych (inwestycyjnych), jak i miękkich, związanych głownie z podnoszeniem kompetencji mieszkańców. Gmina Wólka korzysta ze środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy zrealizować działania, które przyczyniły się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Powstały nowe drogi, wyremontowano i doposażono placówki edukacyjne czy też wsparto lokalnych przedsiębiorców poprzez celowe dotacje, które umożliwiły realizację marzeń o założeniu lub rozwinięciu biznesu. Jako samorząd możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że 15 lat obecności naszej gminy w Unii Europejskiej wykorzystaliśmy i będziemy nadal wykorzystywać bardzo efektywnie.

Warto dodać, iż w lutym br. na stronach portalu "Samorząd PAP" oraz "Europarlament PAP" ukazał się ranking GUS-u obrazujący zaangażowanie środków unijnych w poszczególnych samorządach od początku perspektywy unijnej tj. 2014 roku do połowy roku 2018 ze środków UE dostępnych w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak PO Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Nie obejmuje on funduszy PROW i PO RYBY. Ranking stworzono bez rozróżnienia na samorządy miejskie i wiejskie. Na sumę środków pokazaną w rankingu składają się projekty samorządów powiatowych, wojewódzkich, urzędów centralnych, a także środki pozyskiwane przez poszczególne miasta i gminy. Są w nim także środki przedsiębiorców i poszczególnych mieszkańców. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne.

Z przyjemnością informujemy, że gmina Wólka osiągnęła w tym rankingu bardzo dobry wynik. Na 2478 samorządów zajęliśmy 369-te miejsce. Jak do tej pory na teren gminy spłynęła kwota 83 793 675 zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż jako gmina wiejska wyprzedzamy dużo większe od nas ośrodki miejskie o większym potencjale i większych możliwościach. Jeśli chodzi o gminy powiatu lubelskiego, to jest to szósty wynik wśród 16 gmin.

Ranking obrazuje możliwości rozwojowe poszczególnych samorządów, sprawność zarządzania władz lokalnych, a także otwartość na pojawiające się możliwości finansowania inwestycji przez przedsiębiorców i społeczność lokalną.

Wykres opracowany na podstawie: http://samorzad.pap.pl

Powrót