Tutaj jesteś Aktualności Informacja dotycząca stawek opłat za...

Aktualności

Informacja dotycząca stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki  w Gminie Wólka

Informacja dotycząca stawek opłat za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki w Gminie Wólka

19.02.2019
Urząd Gminy Wólka ponownie informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak LU.RET.070.1.147.2018.PW z dnia 02.01.2019r. stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w Gminie Wólka wynoszą odpowiednio:

 

- 2,85 zł  netto za 1m3 dostarczonej wody w I grupie taryfowej, tj. dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę z ujęć znajdujących się na terenie Gminy Wólka- ujęcie wody
w Łuszczowie, ujęcie wody w Turce, ujęcie wody w Sobianowicach i ujęcie wody w Wólce,

- 4,34 zł netto za 1m3 dostarczonej wody w II grupie taryfowej, tj. dla mieszkańców  miejscowości Rudnik- korzystających z wody zakupionej od MPWiK w Lublinie.

- 10,17 zł netto za 1m3 odprowadzonych ścieków.

            Wymienione powyżej stawki są wynikiem sumy wszystkich kosztów ponoszonych przez Gminę Wólka na dostarczenie 1 m3 wody odbiorcom i odprowadzenia 1 m3 ścieków do oczyszczalni ścieków.

            Aktualnie analizujemy możliwość obniżenia stawek za odprowadzone ścieki w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wypracowane rozwiązanie Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy na najbliższej sesji.

Powrót