Tutaj jesteś Aktualności WYKAZ

Aktualności

WYKAZ

WYKAZ

01.02.2019
Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowiącej własność Gminy Wólka.
  1. Oznaczenie nieruch. -  działka nr 820/4 położona w obrębie Łuszczów Drugi Kw LU1I/00109300/5  - adres  Łuszczów Drugi 101
  2. Powierzchnia działki  - 1800m2
  3. Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, położona przy asfaltowej drodze gminnej w kompleksie nieruchomości siedliskowych.
  4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- MR teren zabudowy zagrodowej, ZŁ teren łąk, częściowo w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych.
  5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
  6. Dostępne media – energia, woda.
  7. Opłaty z tytułu dzierżawy
 
Wysokość czynszu najmu – 150,00zł. rocznie  brutto.
Opłaty za energie elektryczną na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zakładem Energetycznym
Okres dzierżawy 2 lata.
Forma dzierżawy– tryb bezprzetargowy
                                                         
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w dzierżawie w/w  nieruchomości upływa dn. 22 marca  2019 r.
      
      
Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25  tel.81 478 17 63 w godz. 8.00-15.00.
 
Wójt Gminy Wólka
Edwin  Gortat
Powrót