Tutaj jesteś Aktualności Spotkania informacyjne dotyczące...

Aktualności

Spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków organizowanego przez LGD „Kraina wokół Lublina”

Spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków organizowanego przez LGD „Kraina wokół Lublina”

31.12.2018
W związku z planowanym naborem wniosków (styczeń 2019r.) w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej - przedsięwzięcia:
  1. Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności,
  2. Wprowadzanie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności.
LGD „Kraina wokół Lublina” zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych z elementami warsztatów dla wnioskodawców, które odbędą się zgodnie z harmonogramem podanym poniżej.
Tematem spotkania będą:
  • Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji przez LGD (interpretacja poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina");
  • Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
  • Zasady wypełniania Biznesplanu.
 
Harmonogram spotkań
 

 

Data realizacji

Godzina

Miejsce realizacji

Temat

spotkania

Forma realizacji

Grupa docelowa

1

9 stycznia 2019

12.00-15.00

 

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5 Lublin

 

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne, warsztaty

 

Przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina (mikro i małe przedsiębiorstwa)

 

2

15 stycznia 2019

12.00-15.00

 

3

21 stycznia 2019

14.00-17.00

 

 
 
Powrót