Tutaj jesteś Aktualności Gmina Wólka -XII gminą według...

Aktualności

Gmina Wólka -XII gminą według Rankingu Gmin Lubelszczyzny

Gmina Wólka -XII gminą według Rankingu Gmin Lubelszczyzny

11.12.2018
W dniu 6 grudnia na uroczystej gali zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Lublinie oraz Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej nastąpiło wręczenie wyróżnień dla 20 najlepszych gmin według Rankingu Gmin Lubelszczyzny.

Pani Wójt Edwin Gortat odebrał zaszczytne wyróżnienie dla Gminy Wólka, która uplasowała się w 2018 roku na 12 pozycji. Ocenie zostały poddane wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Wyniki rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za lata 2015-2017, tj.

 • średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca;
 • średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca;
 • średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin;
 • wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca;
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca;
 • wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych);
 • liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r.;
 • bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności w wieku produkcyjnym;
 • udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2017 r.,
 • średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności;
 • Średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności;
 • odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2017 r.

Informacja opracowana na podstawie danych podanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie.

Powrót