Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie...

Aktualności

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim w 2018 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Lubelskim w 2018 roku

20.09.2018
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego, prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, które funkcjonują od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 
Ponadto, w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, działań edukacyjnych zapraszamy na bezpłatne:
  1. Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych (dzieci, młodzieży , rodziców, seniorów, nauczycieli, edukatorów itp) w ramach pomocy prawnej i edukacji prawnej – tematyka spotkań zostanie ustalona wg Państwa potrzeb;
  2. Koła prawnicze dla uczniów 
 
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w ww. bezpłatnych  szkoleniach, kołach prawniczych bardzo proszę o uzupełnienie i odesłanie deklaracji, której treść przesyłamy w załączeniu.
 
Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255).
 
Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.
Powrót