Tutaj jesteś Aktualności Nabór wniosków o przyznanie stypendium

Aktualności

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

23.08.2018
Marszałek Województwa Lubelskiego informuje, że w dniach od 3 września do 21 września 2018 roku będzie prowadzany nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Województwa Lubelskiego w ramach programów:

 

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019″– nabór wniosków o  przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne; dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, dla uczniów klas gimnazjalnych i dla uczniów liceów ogólnokształcących

„Lubelska kuźnia talentów 2016-2019″– nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkół zawodowych

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego, dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Szczegółowe informacje: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne są na  stronie internetowej www.lubelskie.pl

Zachęcamy wszystkich zdolnych uczniów z terenu naszej gminy do skorzystania z programów stypendialnych.

 

Powrót