Tutaj jesteś Aktualności Podpisanie umowy

Aktualności

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

21.08.2018
Na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W dniu 20 sierpnia 2018 w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie Pan Wójt Edwin Gortat podpisał umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie wyposażenia i urządzeń  ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

W ramach pozyskanych środków Gmina zakupi i przekaże jednostkom OSP sprzęt ratownictwa medycznego oraz ratownictwa technicznego między innymi Defibrylator AED.

Powrót