Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA

Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

26.07.2018
Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wójt Gminy Wólka przypomina, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 rok oraz umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów. W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków).

Pieniądze wypłacane będą w terminach 1 - 31 października 2018 roku gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Powrót