Tutaj jesteś Aktualności Goście z Ukrainy z wizytą u Pana Wójta

Aktualności

Goście z Ukrainy z wizytą u Pana Wójta

Goście z Ukrainy z wizytą u Pana Wójta

06.07.2018
Dnia 28 czerwca br. Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata odwiedziła 18 osobowa delegacja z Ukrainy w większości złożona z włodarzy nowo utworzonych ukraińskich gmin wiejskich z obwodów: Chersońskiego i Mikołajewskiego.
Na spotkaniu w sali konferencyjnej Pan Wójt przedstawił gościom naszą gminę w zakresie m. in. uwarunkowań demograficznych, terytorium, walorów turystycznych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci dróg, gospodarki odpadami, budżetu gminy, głównych kierunków rozwoju, czy też podejmowanych inwestycji, w tym realizowanych z dofiansowaniem UE.
 
Przedstawiona tematyka  spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, o czym świadczyły zadawane pytania i zagorzała dyskusja – pytania dotyczyły przede wszystkim Unii Europejskiej, podatków, realizowanych inwestycji, oświaty, kultury czy też uregulowań prawnych.
 
Po słodkim poczęstunku nasi goście wybrali się wraz z Panem Wójtem na objazd po gminie – zobaczyli m.in. nasze szkoły, zabytki, remizy OSP, ujęcia wody oraz pozostałą infrastrukturę techniczną gminy.
 
W chwili obecnej na Ukrainie rozpoczęta została reforma administracyjna. Żywimy nadzieję, że przekazana wiedza oraz dobre praktyki stosowane u nas będą pomocne naszym sąsiadom w budowaniu podstaw samorządności.
 
Zarówno gospodarze jak i goście rozstali się w miłej i przyjaznej atmosferze z nadziejami na wzajemną współpracę.
Powrót