Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2018...

Aktualności

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2018 ROKU DLA DZIECI ROLNIKÓW

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2018 ROKU DLA DZIECI ROLNIKÓW

12.06.2018
Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę.  
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
  • Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
  • Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
Dokumenty proszę składać jak najszybciej.
Dopłata do kolonii letnich od rodziców = 390 zł dopłata do turnusu + 160 zł dopłata do transportu = 550,00 zł
Miejsce wypoczynku:
I Ośrodek „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy
    Terminy:
    1) 02.07 – 12.07.2018 r.    
    2) 13.07 – 23.07.2018 r.   
    3) 24.07 – 03.08.2018 r.   
    4) 04.08 – 14.08.2018 r.    
II Ośrodek „Korona” przy ul. Gdańskiej 16, 82-103 Mikoszewo
    Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.
III Ośrodek „Iwona” przy ul. Wczasowa 3, 82-103 Stegna
    Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.
IV Ośrodek „Polar” przy ul. Wczasowa 5, 82-103 Stegna
    Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.
 
DANE KOORDYNATORA
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16, e-mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )
 
Powrót