Aktualności

Żołnierze rezerwy w szeregach WOT - Kolejni ochotnicy WOT rozpoczynają szkolenie wyrównawcze

Żołnierze rezerwy w szeregach WOT - Kolejni ochotnicy WOT rozpoczynają szkolenie wyrównawcze

08.05.2018
78 żołnierzy rezerwy z Lublina i Zamościa rozpoczęło w miniony weekend szkolenie wyrównawcze w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej. Są to nowatorskie szkolenia mające na celu odświeżenie posiadanych już umiejętności oraz wdrożenie elementów specyfiki obrony terytorialnej.
2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
  im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora"
   Zawsze gotowi, zawsze blisko
 
Lublin, 29 kwietnia 2018 r.
 
 
 
 
Żołnierze rezerwy z dwóch batalionów lekkiej piechoty z Lublina i Zamościa, rozpoczęli 28 kwietnia br. szkolenia wyrównawcze. Obejmują one: odświeżenie nabytych już w wojsku umiejętności i wiedzy, wdrożenie elementów szkolenia taktycznego właściwego dla lekkiej piechoty, a także sprawdzian przygotowania fizycznego. Intensywne ćwiczenia w trybie weekendowym odbywają się na terenach tych jednostek i potrwają do 27 maja br. Po zakończeniu szkolenia wyrównawczego Terytorialsi rozpoczną cykl ćwiczeń przewidzianych w programie szkoleniowym WOT.
 
Szkolenia wyrównawcze w WOT
Tzw. szkolenia wyrównawcze przeznaczone są dla żołnierzy rezerwy, a więc tych, którzy już byli w wojsku, a następnie wstąpili w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Są one realizowane wyłącznie w trybie weekendowym i obejmują cztery 2-dniowe szkolenia (łącznie 8 dni). Odbywają się one blisko miejsca zamieszkania, co pozwala pogodzić służbę w wojsku z życiem zawodowym i rodzinnym.
Szkolenia wyrównawcze otwierają 3-letni cykl szkoleń w ramach WOT. W pierwszym roku odbywają się szkolenia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. W drugim roku szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej funkcji w pododdziale np. saper, medyk, strzelec wyborowy. Trzeci rok, to szkolenia zgrywające pododdziały. W sumie w ciągu trzech lat wszyscy żołnierze OT muszą zaliczyć ponad 124 dni szkoleniowych. Doskonalenie specjalistów, np. strzelców wyborowych, to kolejnych kilkadziesiąt dni. Ponadto każdy żołnierz TSW musi przejść obowiązkowe, 2-tygodniowe ćwiczenia w wybranych ośrodkach szkolenia poligonowego w kraju.
 
 
Szkolenia WOT w ocenie żołnierzy rezerwy
Żołnierze rezerwy, którzy często posiadają duże doświadczenie wojskowe, wysoko oceniają poziom szkoleń w ramach TSW. W przeprowadzonych ankietach najczęściej podkreślają profesjonalizm i doświadczenie instruktorów – szkoleniowców, prowadzenie ciekawych zajęć w terenie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, co podkreślają sami żołnierze, że zasadnicza służba wojskowa była z przymusu, natomiast służba w WOT jest dobrowolna. Kolejny z ankietowanych Terytorialsów przedstawił, że w WOT jest profesjonalne podejście do wojska, z jednoczesnym poszanowaniem żołnierza.
 
Oprócz szkolenia wyrównawczego, równolegle ćwiczą pozostali żołnierze OT
Prawie pół tysiąca żołnierzy OT z lubelskiej brygady po mimo rozpoczynającej się ”majówki” w miniony weekend ćwiczyło w ramach planowych szkoleń rotacyjnych. Terytorialsi szkolili się w kilkunastu miejscach województwa Lubelskiego. Prowadzone były ćwiczenia z zakresu taktyki, topografii, strzelania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia realizowane „w terenie” mają za zadanie zapoznać żołnierzy z specyfikacją danego terenu, który znajduje się w ich rejonie odpowiedzialności. Poznać uwarunkowania terenowe, kompleksy leśne, cieki wodne, ważne obiekty tzw. infrastruktury krytycznej.
 
WOT w województwie lubelskim
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2300 żołnierzy i cały czas zgłaszają się nowi ochotnicy. Głównym zadaniem 2. LBOT w bieżącym roku jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągniecie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.
 
kpt. Damian STANULA
OFICER PRASOWY
2 LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
tel. 261 182 811
tel. kom. 725 880 174
email: d.stanula@ron.mil.pl
Powrót