Tutaj jesteś Aktualności Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty...

Aktualności

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

07.02.2018
Ogłaszam otwarty konkurs na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie: art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Uchwały Nr XXXIX.234.2017 Rady Gminy Wólka z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 8.2018 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wólka w roku 2018, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [269.75 KB]

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8.2018 Wójta Gminy Wólka z dnia 7 lutego 2018 r. Wójt Gminy Wólka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [337.60 KB]

WZÓR - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [87.40 KB]

Powrót