Tutaj jesteś Aktualności Gmina Wólka na 7 miejscu w Rankingu...

Aktualności

Gmina Wólka na 7 miejscu w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017

Gmina Wólka na 7 miejscu w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017

12.12.2017
Znamy wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017 – Gmina Wólka zajęła 7 miejsce wśród 213 gmin województwa lubelskiego, w tym 2 miejsce wśród gmin z powiatu lubelskiego.

Ranking przeprowadziła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Lubelszczyzny. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Każda z gmin została oceniona w oparciu o 11 obiektywnych wskaźników:

 • dochody własne na 1 mieszkańca,
 • wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca,
 • wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca,
 • budżety środków europejskich na 1 mieszkańca,
 • podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców,
 • udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem,
 • saldo migracji na 1 tys. mieszkańców dane za 2016 rok
 • wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca,
 • czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców,
 • przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców,
 • zadłużenie gmin na dochód ogółem.

 

Osiągnięcie tak wysokiego wyniku przez Gminę Wólka świadczy m.in. o jej potencjale, aktywności i wysokich wynikach uzyskanych przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Jest to również potwierdzenie dobrej polityki rozwoju, którą konsekwentnie realizują władze gminy.

Informacja o wynikach Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2017 w mediach"

Dziennik Wschodni

http://www.dziennikwschodni.pl/rolnictwo/ranking-gmin-lubelszczyzny-2017-ktora-gmina-na-pierwszym-miejscu-zestawienie,n,1000210082.html

 

Dyplom

Powrót