Tutaj jesteś Aktualności „FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”....

Aktualności

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

05.09.2017
Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017r.-31.01.2019 r.

 

 

Nabór rozpoczynamy od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

Projekt skierowany jest do:

osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

 • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,

 • kobiety,

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

 • osoby z terenów wiejskich,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne.

 

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

 • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

 • bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,

 • wsparcia pomostowego finansowego (na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),

 • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego udzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż  1 270,00 zł/os(w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),

 • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

 

Celem projektu jest stworzenie nowych i trwałych miejsc pracy poprzez pracę na własny rachunek i tworzenie nowych 40 przedsiębiorstw.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

Biuro projektu:

 

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81) 747 94 08,

e-mail: fabryka@fundacja-spoleczna.pl      

                                     

Szczegóły na:                                                              

www.fundacja-spoleczna.pl

 

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł . 

„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

 

 

Powrót