Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie z dn. 23.08.2017 w sprawie...

Aktualności

Ogłoszenie z dn. 23.08.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących  własność Gminy Wólka

Ogłoszenie z dn. 23.08.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wólka

23.08.2017

 

  • 1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2363 obręb Turka przy ul. Wierzbowej

Kw LU1I/00134163/6

Pow. nieruch. - 175m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną, ok 80m od drogi krajowej nr 82 Lublin - Włodawa.

Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do ul. Klonowej ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka o szer. ok. 3m, położona pomiędzy dwiema nieruchomościami zabudowanymi, o parametrach niepozwalających na samoistne zagospodarowanie, a jej zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Wzdłuż działki przebiega przyłącze elektryczne zasilające budynki mieszkalne wraz z szafką elektryczną.

Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja, telefon.

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych - KX.

Termin zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 18.000,00zł. netto

Forma sprzedaży – przetarg ustny ograniczony.

 

  • 2) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2379 obręb Turka przy ul. Wiązowej

Kw LU1I/00134163/6

Pow. nieruch. - 165m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową jednorodzinną, ok 100m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa.

Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do utwardzonej ul. Wiązowej ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka położona pomiędzy dwiema nieruchomościami zabudowanymi,

o parametrach niepozwalających na samoistne zagospodarowanie, jej zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Wzdłuż działki przebiega przyłącze elektryczne zasilające budynki mieszkalne a ukośnie działkę przecina przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego.

Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja, telefon.

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych - KX.

Termin zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 17.000,00zł. netto

Forma sprzedaży – przetarg ustny ograniczony.

 

  • 3) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 1749/3 obręb Turka Kw LU1I/00117953/6

Pow. nieruch. - 3881m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów niezabudowanych , nieuzbrojonych i niezagospodarowanych, przy utwardzonej drodze gminnej, ok.1 km od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa.

Działka o szer. 6,5 m i długości ok.600m samoistnie nie nadająca się do zagospodarowania, sprzedawana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Dziaka . niezagospodarowana, wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Niedostępne żadne media, w pobliżu napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Przeznaczenie – mieszkalnictwo rolnicze – MR, zieleń izolacyjna –ZI, tereny przemysłowe - P.

Termin zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 33.290,00zł. netto

Forma sprzedaży – tryb bezprzetargowy.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu w/w nieruchomości upływa dnia 6 października 2017r.

 

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25 tel.751-00-60 wewn.40 w godz. 8.00-15.00.

 

Powrót