Tutaj jesteś Aktualności Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Aktualności

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

28.04.2017
Gmina Wólka przystępuje do projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie uczestniczy 25 gmin z terenu województwa lubelskiego. Projekt prowadzony jest w dwóch etapach. W ramach każdego z etapów można pozyskać granty na przeprowadzenie konsultacji społecznych w procesie opracowywania i aktualizacji dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W przypadku naszej gminy środki otrzymane w ramach grantu będą wykorzystywane w związku z prowadzoną procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Pozyskane środki będą przeznaczone na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach prowadzonych prac planistycznych. Dodatkowo w ramach omawianego projektu gmina będzie miała możliwość korzystania ze specjalistycznego wsparcia ekspertów z zakresu planowania przestrzennego oraz z bezpłatnych szkoleń: ”Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, Praktyczne aspekty wdrażania konsultacji społecznych”.
 
Projekt prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich.
 
Powrót