Tutaj jesteś Aktualności Najpiękniejsza Posesja Powiatu...

Aktualności

Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego 2017

Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego 2017

19.07.2017
Starosta Lubelski serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Powiatu Lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie pt. "Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego". Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego, jak również zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom oraz propagowanie działań proekologicznych.
Komisja konkursowa dokona wyboru trzech najładniejszych posesji w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) i zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, a ich właściciele otrzymają nagrody pieniężne (I miejsce - 2 000 zł; II miejsce- 1 500 zł, III miejsce- 1 000 zł) oraz pamiątkowe tablice. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 sierpnia 2017 r. podczas dożynek powiatowych w Radawcu Dużym.
 
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy dokonać na pomocą  karty zgłoszenia posesji (faksem, pocztą elektroniczną, bądź pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2017r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Lublinie). Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się poniżej.
 
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w w/w konkursie, bardzo prosimy o przekazanie wypełnionej karty (do pobrania poniżej) do Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8 (pok. nr 13, I piętro) w terminie do dnia 20 lipca 2017r. włącznie. Z uwagi na fakt, iż do konkursu Wójt Gminy może zgłosić jedynie po jednej posesji z każdej kategorii, ze zgłoszonych posesji komisyjnie zostanie wybrana najpiękniejsza posesja z każdej kategorii.
 
Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie!!! Jest do doskonała okazja do pokazania walorów estetycznych i ekologicznych Naszej Gminy.
 
Więcej informacji można uzyskać u p. Emilii Sikorskiej
(nr tel. 81 751 00 60, wew. 38: emilia.sikorska@wolka.pl).
 
Załaczniki: 
Powrót