Tutaj jesteś Aktualności MIKRO INNOWACJE - MAKRO KORZYŚCI

Aktualności

MIKRO INNOWACJE - MAKRO KORZYŚCI

MIKRO INNOWACJE - MAKRO KORZYŚCI

23.06.2017
Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjno- warsztatowe dla zainteresowanych ofertą projektu „Mikro innowacje- makro korzyści”, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017r. o godz. 13.00 w siedzibie Fundacji przy ul. Rynek 7 w Lublinie.

W ramach projektu można uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł na sfinansowanie działań  związanych z rozwinięciem, dopracowaniem i przetestowaniem innowacyjnych pomysłów z obszaru przechodzenia z systemu edukacji na rynek pracy.Innowatorami społecznymi mogą być  osoby fizyczne, grupy nieformalne lub podmioty (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, zrzeszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, przedsiębiorcy, instytucje – w tym instytucje rynku pracy, szkoły, szkoła wyższa, uczelnie itd.).

 MIKRO INNOWACJE - MAKRO KORZYŚCI

Newsletter [PDF, 61,8 KB]
Powrót