Tutaj jesteś Aktualności Zapraszamy na wspólne sprzątanie...

Aktualności

Zapraszamy na wspólne sprzątanie naszej gminy.

Zapraszamy na wspólne sprzątanie naszej gminy.

17.05.2017
Wójt Gminy Wólka wraz z Harcerzami z 6 Lubelskiej Drużyny Harcerek "Źródło" im. hm. D.Z. Magierskiej oraz 23 Lubelskiej Drużyny Harcerzy Arsenał im. Stanisława Broniewskiego zapraszają na wspólne sprzątanie naszej gminy, które odbędzie się 20 maja 2017r. Zbiórka o godz. 10:00 pod Kaplicą (ul. Malinowa 3, Osiedle Borek). Akcję sprzątania kończymy WSPÓLNYM OGNISKIEM ze śpiewograniem ok. godz. 12:00. Zapraszamy do wspólnej zabawy i pokażmy, że zależy nam na czystym środowisku. Dajmy Dobry Przykład!
Dodatkowo zwracamy się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o dbanie o czystość i porządek na terenie naszej gminy. Nie przechodźmy obojętnie obok porzuconych śmieci, gdyż każdy z nas chce mieszkać w ładnym, czystym i schludnym miejscu. Apelujemy, aby nie wyrzucać śmieci do rowu czy lasu, gdyż można je przywieść do PSZOK-u bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na placu
k/ boiska Orlik (Osiedle Borek ) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.
 
Do punktu można przywieźć następujące frakcje odpadów: papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe. W punkcie nie jest przyjmowana frakcja zmieszana. 
 
PAMIĘTAJMY, IŻ DBAJĄC O ŚRODOWISKO DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO!
Powrót