Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na FORUM EKSPORTU 2017

Aktualności

Zaproszenie na FORUM EKSPORTU 2017

Zaproszenie na FORUM EKSPORTU 2017

16.05.2017
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji serdecznie zapraszają na FORUM EKSPORTU 2017 Polski eksport w gospodarce globalnej które odbędzie się 18 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Auli E Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4.

Prowadząca Forum: Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Popik, Prodziekan Wydziału Administracji i Ekonomii

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

PROGRAM FORUM:

9.30 – 10.00 – Rejestracja gości

10.00 – 10.10 – Rozpoczęcie Forum

• Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

• Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

10.10 – 10.40 – Wystąpienia zaproszonych Gości

• Dr Grzegorz Czelej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej

• Dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

Odznaczenie medalem

„Zasłużony dla Eksportu RP”

10.40 – 11.00 – Wykład inauguracyjny

Polska wobec wyzwań globalizacji i integracji gospodarczej i politycznej w XXI wieku

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Podraza, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw

Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

11.00 – 12.15 – Sesja Ekspertów

Moderator: Dr Mariusz Paździor, Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI

• Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla biznesu (działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej)

Wojciech Ponikiewski, z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw

Zagranicznych

• Eksport Polskich produktów żywnościowych i możliwość jego wspierania

Waldemar Sochaczewski, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

• Promocja gospodarcza i nowy model wsparcia polskich przedsiębiorców za granicą

Jacek Piłatkowski, Naczelnik Wydziału Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo

Rozwoju

• Perspektywy rozwoju eksportu Polski w ramach Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie

Handlu i Inwestycji

Dr Aneta Jarosz-Angowska, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 13.15 – Panel Dyplomatów

Moderator: Prof. dr hab. Marek Pietraś, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS

Dyplomacja ekonomiczna Polski

• Piotr Wojtczak, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga

• Christoph Ralf Garschynski, Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu

• Wasil Kurlowicz Konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej

• Wiesław Wierzchoś, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie

• Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie

13.15– 14.00 – Panel Instytucji działających na rzecz eksportu

Moderator: Dr hab. Piotr Witkowski, Wydział Ekonomiczny UMCS

Bezpieczeństwo eksportu na rynku międzynarodowym

• lek. wet. Jacek Kucharski, Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

• Katarzyna Szymańska, Kierownik Działu Współpracy z Przedsiębiorcami Agencji Rynku Rolnego

• Andrzej Niemirka, Dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

• Michał Bruszewski, Departament Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

• Elżbieta Urbańska, ekspert Biura Produktów Długo i Średnioterminowych GSP KUKE S.A.

• Marek Rębisz, Prezes ABMmedia INFOrmacje FACHOWE

14.00 – 14.45 – Panel Izb Handlowo-Przemysłowych

Moderator: Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (Minister gospodarki w latach 2001-2003)

Rozwój eksportu a samorząd gospodarczy

• Piotr Gołdyn, Prezes Polskiej Izby Cła, Logistyki i Spedycji

• Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

• Mario Guedes, Przedstawiciel Izby Handlowo-Przemysłowej Angola-Polska

14.45 – 15.00 – Podsumowanie Forum Eksportu 2017

• Dr Ryszard Nowak, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

15.00 Lunch

 

Zaproszenie na FORUM EKSPORTU 2017 [PDF, 1.9 MB]

Powrót