Tutaj jesteś Aktualności PROTOKÓŁ z ustnych przetargów...

Aktualności

PROTOKÓŁ z  ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Turce

PROTOKÓŁ z ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Turce

09.05.2017
RI.6840.5.4.2017.KS-J / Wólka dnia 9 maja 2017r.

  Komisja przetargowa

  1. Robert Wysmulski – przewodniczący
  2. Tomasz  Misiura  - członek komisji
  3. Rafał Pogonowski – członek komisji

Stwierdza, że  w związku z brakiem wpłaty wadium w określonym terminie  wysokości na zakup nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów

i budynków obrębu Turka nr 1749/3 o pow.3881m2 , dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod nr LU1I/00117953/6,

drugi ustny przetarg nieograniczony  organizowany w dniu 9 maja 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Nikt nie został dopuszczony do uczestnictwa w przetargu.

Działka ta nie będąca przedmiotem roszczeń ani zobowiązań w stosunku do osób trzecich oferowana była w cenie 33.290.00zł. netto.

Czwarty ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka   nr   2243 o pow.200m2 , dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod nr LU1I/00134163/6   organizowany w dniu 9 maja 2017r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wadium na zakup tej działki.

Do przetargu na jej sprzedaż nikt nie został dopuszczony.

Działka nr 2243 nie  będąca przedmiotem roszczeń ani zobowiązań w stosunku do osób trzecich oferowana była w cenie 20.950,00zł. netto.

 

 

 

 

                                                      
Powrót