Tutaj jesteś Aktualności Projekt "Własna firma Twoją szansą"

Aktualności

Projekt "Własna firma Twoją szansą"

Projekt "Własna firma Twoją szansą"

05.05.2017
Projekt „Własna firma Twoją szansą” skierowany jest do osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie finansowe na rozwój firmy w formie jednorazowej dotacji w wysokości 23 398,68 złotych,
  • wsparcie pomostowe w wysokości 1 850,00 PLN miesięcznie przez okres 12 miesięcy,
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej

Projekt skierowany jest do:

osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych w województwie lubelskim, pozostających bez pracy (w tym również zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne).

 

Osoby te muszą należeć przynajmniej do jednej z następujących grup:

-osoby powyżej 50 roku życia

-kobiety

-osoby z niepełnosprawnościami

-osoby długotrwale bezrobotne

-osoby o niskich kwalifikacjach


Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: http://wlasnafirma.edu.pl, pod numerem +48 736 922 844 lub bezpośrednio w biurze projektu: ul. Wojciechowska 9A (II piętro), 20-704 Lublin

"Własna firma Twoją szansą"

Powrót