Tutaj jesteś Aktualności LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA ZAPRASZA NA...

Aktualności

LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE - 20 marca 2017 roku, godz. 16:00,

LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE - 20 marca 2017 roku, godz. 16:00,

13.03.2017
sala konferencyjna Urzędu Gminy Wólka (II piętro)
W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach projektów grantowych (planowanymi w kwietniu 2017r. ) w zakresie przedsięwzięć:
 • Warsztaty, szkolenia dla animatorów i liderów
 • Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
 • Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
 • Aktywizacja społeczna seniorów
 • Udział w targach i wystawach
 • Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne
 • Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:
 • organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostek sektora finansów publicznych
 • instytucji kultury
Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat:
 • zasad i warunków ubiegania się o pozyskanie grantu
 • procedury aplikowania o udzielenie wsparcia oraz dokumentacji konkursowej
 • zasad oceny i wyboru operacji przez LGD
 
Spotkanie odbędzie się 20 marca 2017 roku o godz. 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wolka (II piętro).
 

Spotkania mają charakter otwarty.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 oraz 6 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie odbędą się warsztaty wypełniania wniosków o udzielenie grantu. Z uwagi na charakter roboczy warsztatów prosimy do udziału osoby, które uczestniczyły już w ogólnych spotkaniach informacyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (na warsztatach 4 i 6 kwietnia 2017 roku) prosimy o zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną e-mail: biuro@krainawokollublina.pl lub telefonicznie 81 532 30 65 do dnia 3 kwietnia do godz. 15.00

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina" (ul. Narutowicza 37/5, Lublin) w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.
 
 

Materiał opracowany przez LGD „Kraina wokół Lublina” – www.krainawokollublina.pl
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


 

PDF - LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA ZAPRASZA NA SPOTKANIE INFORMACYJNE - 20 marca 2017 roku, godz. 16:00, [rozmiar: 405kb]

Powrót