Tutaj jesteś Aktualności Możliwość skorzystania z BEZPŁATNYCH...

Aktualności

Możliwość skorzystania z BEZPŁATNYCH szkoleń i staży zawodowych

Możliwość skorzystania z BEZPŁATNYCH szkoleń i staży zawodowych

21.02.2017
Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszają do bezpłatnego udziału w projektach finansowanych ze środków unijnych skierowanych m. im do osób bezrobotnych pt. „Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny ” oraz „Lubelska Akademia Kwalifikacji”.

 


 

FUNDACJA CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH
w partnerstwie z
FUNDACJĄ INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie
Profesjonalne Kadry Lubelszczyzny ”
 
Dla kogo?
Jeśli jesteś osobą BEZROBOTNĄ: zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub niepracującą i niezarejestrowaną w urzędzie pracy, ale poszukującą pracy i gotową do jej podjęcia,w wieku 30+, zamieszkującą teren jednego z powiatów: chełmski (grodzki i ziemski), hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski (grodzki i ziemski), zamojski (grodzki i ziemski), lubelski (grodzki i ziemski) ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby odchodzące z rolnictwa czyli - rolnicy lub członkowie rodziny rolnika w wieku 30 lat i więcej prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, zarejestrowani w ewidencji urzędów pracy jako, osoba bezrobotna.

 • osoby niepełnosprawne

 • osoby o niskich kwalifikacjach

Co oferujemy w ramach projektu?

 1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

 2. Szkolenie:

 • Monter izolacji i rusztowań budowlanych (110 h)

 1. Staże zawodowe (3 miesiące) w wysokości 1750 zł brutto/miesiąc

 2. Indywidualne pośrednictwo pracy

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/h, max 110 h)

 • stypendium stażowe 1750 zł brutto/miesiąc

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

 • ubezpieczenie NNW podczas zajęć

 • szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników i rynku pracy zakończone egzaminami zewnętrznymi wraz z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 • materiały dydaktyczne i szkoleniowe (w tym książki)

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego

 • poczęstunek oraz ciepły posiłek podczas zajęć

 • badania lekarskie

 • profesjonalną i doświadczoną kadrę prowadzącą doradztwo, szkolenia, pośrednictwo pracy

Szczegółowe informacje o projekcie:

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy:

- telefonicznie: 733-300-621 lub 733-300-438

- e-mailem: r.golofit@crb.lublin.pl

- pocztą

- osobiste spotkanie ze Specjalistą ds. obsługi projektu

 

Usługi będziemy starali się realizować jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników

 

Termin rozpoczęcia wsparcia luty/marzec 2017 roku

 

Biuro projektu: Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin,

http://www.crb.lublin.pl


FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
w partnerstwie z
FUNDACJĄ CENTRUM ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH
zapraszają do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie
Lubelska Akademia Kwalifikacji”
Dla kogo?

Jeśli jesteś osobą BIERNĄ ZAWODOWO lub NIEPRACUJĄCĄ I NIEZAREJESTROWANĄ W URZĘDZIE PRACY, ale poszukującą pracy
i gotową do jej podjęcia,
w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkującą teren powiatu lubelskiego (Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew ) ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • kobiety

 • osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy

 • osoby długotrwale bezrobotne

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

 • osoby o niskich kwalifikacjach

Co oferujemy w ramach projektu?

 1. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe

 2. Szkolenia / kursy zawodowe

 3. Indywidualne pośrednictwo pracy

 4. Staże zawodowe (3 miesiące)

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/h, max 120 h)

 • stypendium stażowe 1850 zł brutto/miesiąc

 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

 • ubezpieczenie NNW podczas zajęć

 • szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników i rynku pracy zakończone egzaminami zewnętrznymi wraz z uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych

 • materiały dydaktyczne i szkoleniowe (w tym książki)

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania, CV i listu motywacyjnego

 • poczęstunek oraz ciepły posiłek podczas zajęć

 • badania lekarskie

 • profesjonalną i doświadczoną kadrę prowadzącą doradztwo, szkolenia, pośrednictwo pracy

Szczegółowe informacje o projekcie:

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmujemy:

- telefonicznie: 733 300 621 lub 733 300 563

- e-mailem: kontakt@crb.lublin.pl

- pocztą

Usługi będziemy starali się realizować jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników

Biuro projektu: Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych

ul. Królewska 15, 20-109 Lublin,

http://www.crb.lublin.pl

Znajdź nas na facebooku: https://www.facebook.com/fundcjacrb

 

 

Powrót