Tutaj jesteś Aktualności BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE I...

Aktualności

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY

BEZZWROTNE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY

21.02.2017
Firma Kompass Consulting zaprasza do wzięcia udziału w projekcie LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + oraz LUBELSKA AKADEMIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 30 +

Uczestnicy będą mieli szansę otrzymać dotację do kwoty 41 000 zł, w tym:

  • bezzwrotną dotację do 23 000 zł na zakup wyposażenia firmy
  • roczne wsparcie finansowe do 18 000 zł w kwocie 1 500 zł miesięcznie
  • specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz pomoc doradcy do spraw przedsiębiorczości, który będzie wspierał przedsiębiorcę na etapie tworzenia biznesplanów oraz w okresie 12 miesięcy od momentu założenia własnej firmy.


Grupę docelową obu projektów łącznie stanowi 50 osób (25 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących w województwie lubelskim, będących bez pracy, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, należących do grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteri
a: 


• jest bezrobotna lub bierna zawodowo, 
• powyżej 30 roku życia, 
• znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należy przynajmniej do jednej z poniższych grup: 
     - kobiety, 
     - osoby długotrwale bezrobotne, 
     - osoby niepełnosprawne, 
     - osoby w wieku od 50 roku życia, 
     - osoby o niskich kwalifikacjach
• zamieszkująca na obszarze województwa lubelskiego 
• zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG. 

* z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podst. odrębnych przepisów do 12m-cy przed przystąpieniem do projektu.

* spośród grupy docelowej minimum 3 osoby to osoby odchodzące z rolnictwa zainteresowane podjęciem działalności pozarolniczej. (Pod pojęciem osoby odchodzącej z rolnictwa rozumiemy rolnika zarejestrowanego w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczonego w KRUS)

 

Więcej informacji na stronie:

www.centrum.kompass-consulting.pl

 

Powrót