Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie z dn. 19.12.2016 r. Wójta...

Aktualności

Ogłoszenie z dn. 19.12.2016 r. Wójta Gminy Wólka o przetargach

Ogłoszenie z dn. 19.12.2016 r. Wójta Gminy Wólka o przetargach

19.12.2016

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

1)  PIERWSZY  USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

Działka oferowana w  przetargu nr 12/36 o pow.269m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Pierwszy gm. Wólka  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00022013/2, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowanymi działkami zabudowanymi zabudowa jednorodzinną, przy nieutwardzonej drodze gminnej, 

w odległości ok 140 m od drogi krajowej  Lublin – Włodawa. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału  

i jednocześnie zadeklarowane w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, światłowód 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 14.795,00zł. netto  - wadium – 1.500,00zł. 

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia  2017r. o godz . 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy wólka

 

2)  TRZECI  USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

Działka oferowana w  przetargu nr 2243 o pow.200m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Klonowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 5 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego, pomiędzy zagospodarowanymi działkami budowlanymi, przy utwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 19.000,00zł. netto  - wadium –1.900,00zł.

I przetarg odbył się 5 lipca 2016r. II przetarg odbył się 19 października 2016r.  

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia   2017r. o godz . 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22 

 

Ograniczenia przetargów wynikają z faktu iż oferowane działki ze względu na powierzchnię oraz wymiary nie mogą stanowić samodzielnych nieruchomości  , mogą być  jedynie wykorzystane w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest: zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do 19 stycznia 2017r. oraz  wpłata wadium gotówką w podanych wyżej wysokościach na konto SBP w Piaskach nr 94 8689 0007 6500 0108 2000 0040. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  19 stycznia 2017r.

 

3) PIERWSZY  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ

 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

Działka oferowana w  przetargu nr  1749/3 o pow.3881m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00117953/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren mieszkalnictwa rolniczego –MR, tereny przemysłowe –P oraz zieleń izolacyjną –ZI. Działka położona jest w niedalekiej odległości od drogi krajowej  Lublin-Łęczna  

w otoczeniu terenów niezabudowanych przy utwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Działka ze względu na szerokość ok.6,5 m bez możliwości samoistnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Dostępne uzbrojenie dla  to: w, e, , zlokalizowane  w pobliżu. 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 54.640,00zł. netto - wadium –5.500zł.

Przetarg odbędzie się dnia 25 stycznia  2017r. o godz .13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką  nr konta  94 8689 0007 6500 0108 2000 0040. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka 

w nieprzekraczalnym terminie do  19 stycznia 2017r.

 

Informacje ogólne 

W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanej nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu 

i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

 

 

Powrót