Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie z dn. 24.11.2016 o wykazie...

Aktualności

Ogłoszenie z dn. 24.11.2016 o wykazie nieruchomości do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie z dn. 24.11.2016 o wykazie nieruchomości do oddania w dzierżawę

24.11.2016
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowiącej własność Gminy Wólka

 

1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 706 obręb Jakubowice Murowane Kw 141693 Pow. nieruch. przeznaczonej do wydzierżawienia   - 6 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej  Lublin –Łęczna nr 82 oraz drogi powiatowej Wólka -Pliszczyn .

Dzierżawiona powierzchnia stanowi kwadrat 6 m2  na którym zlokalizowany jest metalowy statyw pod reklamę trwale umocowany.

Dziaka wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Dostępne media – energia, woda, kanalizacja, woda.

Przeznaczenie – teren zabudowy komercyjnej - U.

Opłaty z tytułu dzierżawy

Wysokość czynszu  – 1.250,00zł.  brutto rocznie oraz podatek od nieruchomości za dzierżawioną powierzchnię

 

Forma dzierżawy – tryb bezprzetargowy dla dotychczasowego dzierżawcy.

Okres dzierżawy – 4 lata.

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo

 w nabyciu w/w  nieruchomości upływa  dn. 11 stycznia 2017r.

 

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25  tel.751-00-60 wewn.40 w godz. 8.00-15.00.

 

Załączniki:

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę 

Powrót