Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA...

Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z DN. 19.10.2016

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z DN. 19.10.2016

19.10.2016
Urząd Gminy Wólka informuje, że:
 
 
Pierwszy ustny przetarg graniczony na sprzedaż  działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr 2266 o pow.150 m2, dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00134163/6  organizowany  w Urzędzie Gminy Wólka w dniu   7 lipca 2016r.   zakończył się wynikiem pozytywnym. 
 
Działka nr 2266 nie  będąca przedmiotem roszczeń ani zobowiązań w stosunku do osób trzecich oferowana była w cenie 17.000,00 zł. netto i poprzez jedno postąpienie za cenę 17 170,00 zł. netto  nabyła ją Marianna Guz w imieniu swoim oraz małoletniej córki Natalii, jako jedyna osoba wpłacająca wadium i  dopuszczona w przetargu .
 
Drugi ustny przetarg ograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr  2243 o pow.200m2 , dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod nr LU1I/00134163/6   organizowany w dniu 19 października  2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wadium na zakup tej działki.
 
Działka oferowana była w cenie 20.000 zł netto.
 
Do przetargu na jej sprzedaż nikt nie został dopuszczony.
 
Żadna z działek oferowanych w w/w przetargach  nie jest obciążona na rzecz osób
trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Powrót