Tutaj jesteś Aktualności Projekt Lubelskie + NEET = POWER

Aktualności

Projekt Lubelskie + NEET = POWER

Projekt Lubelskie + NEET = POWER

11.10.2016
Projekt jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat przynależnych do tzw. Grupy NEET tj. spełniających łącznie 3 kryteria nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo), nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) zamieszkujących województwo lubelskie.

 

 

W ramach projektu oferujemy:

  1. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe
  2. Szkolenie zawodowe (do wyboru: Monter OZE, Sprzedawca, Kucharz, Specjalista ds. funduszy UE, Programowanie komputerowe)
  3. Indywidualne pośrednictwo pracy
  4. Staże zawodowe – 3 miesięczne

 

Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają:

  • materiały szkoleniowe
  • catering podczas szkoleń zawodowych
  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lubelskieplusneet.pl

 

Powrót