Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy...

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Wólka z dn. 13 września 2016

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Wólka z dn. 13 września 2016

13.09.2016

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA

1)  PIERWSZY  USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

Działka oferowana w  przetargu nr 2266 o pow.150m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Brzozowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 5 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowana działką oraz niezabudowana działka budowlaną , przy utwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 17.000,00zł. netto  - wadium – 1.700,00zł. 

Przetarg odbędzie się dnia 19 października  2016r. o godz . 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22 

 

2)  DRUGI  USTNY PRZETARG OGRANICZONY DLA WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI SĄSIEDNICH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ  NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  WÓLKA  

 

Działka oferowana w  przetargu nr 2243 o pow.200m2,  położona jest w obrębie ewidencyjnym Turka gm. Wólka przy ul. Klonowej,  V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód prowadzi dla niej księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00134163/6, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ciągów pieszych. Działka o szer. 5 m położona jest w  kompleksie osiedla mieszkaniowego , pomiędzy zagospodarowanymi działkami budowlanymi, przy utwardzonej drodze gminnej. Działkawolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i niej jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 

Dopuszcza się sprzedaż działki na współwłasność kilku  uczestników przetargu przy czym należność oraz wadium musi być  uiszczone proporcjonalnie do udziału zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Dostępne uzbrojenie  to: w, e, g, ks 

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

cena – 20.000,00zł. netto  - wadium –2.000,00zł. 

Przetarg odbędzie się dnia 19 października  2016r. o godz . 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22 

 

Ograniczenia przetargów wynikają z faktu iż oferowane działki ze względu na powierzchnię oraz wymiary nie mogą stanowić samodzielnych nieruchomości  , mogą być  jedynie wykorzystane w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest: zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w terminie do 17 października 2016r. oraz  wpłata wadium gotówką w podanych wyżej wysokościach na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do  14 października 2016r.

 

Informacje ogólne 

W wyznaczonym terminie  nie złożono   wniosków o pierwszeństwo  w nabyciu  oferowanej nieruchomości .

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w  przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

 

Nabywcy , który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu 

i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 25 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00                                                    

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszony przetarg. 

 

Załacznik: 

Powrót