Tutaj jesteś Aktualności WYKAZ

Aktualności

WYKAZ

WYKAZ

27.07.2016
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wólka

Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2266 obręb Turka przy ul. Brzozowej

Kw  LU1I/00134163/6

Pow. nieruch.  - 150m2

Opis nieruch. –  nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych  zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz w pobliżu terenów przeznaczonych pod usługi publiczne ,   ok 150m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa.

Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do ul. Brzozowej,  o szer. ok. 3m,  położona pomiędzy nieruchomością zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz działka niezabudowaną, o parametrach niepozwalających na samoistne zagospodarowanie,   jej zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich .

Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja, telefon .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych - KX.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 17.000,00zł.  netto

Forma sprzedaży – przetarg  ustny ograniczony.

 

 

                                                         

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo

 w nabyciu w/w  nieruchomości upływa dnia 9 września  2016r.

         

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25  tel.751-00-60 wewn.40 w godz. 8.00-15.00.

 

 

Powrót