Tutaj jesteś Aktualności Lubelska Szkoła Biznesu - bezpłatne...

Aktualności

Lubelska Szkoła Biznesu - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

Lubelska Szkoła Biznesu - bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

25.07.2016

1.    LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkałych w województwie lubelskim  w wieku 15-29 lat należących wyłącznie do grupy NEET (nie pracujących; nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani  nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 140 osób z województwa lubelskiego do 30.06.2017 r. poprzez: staże (w tym stypendia), szkolenia (w tym stypendia) oraz poradnictwo indywidualne i diagnozę potrzeb. Szkolenia obejmują następujące tematy:

 • Budownictwo
 • Monter urządzeń systemów energii odnawialnej
 • Monter suchej zabudowy
 • Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • Specjalista ds. finansowo – księgowych
 • Specjalista ds. kadr i płac
 • Opiekun osób starszych (z językiem obcym)
 • Przedstawiciel handlowy (z językiem angielskim)
 • Telemarketer

 

2.    LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI

Projekt skierowany jest do osób w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT i języka angielskiego z terenu województwa lubelskiego.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompetencji kluczowych w obszarze ICT (obsługi komputera) i języka angielskiego na poziomie (A1/A2 i B1/B2) u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego do 31.08.2017 r. poprzez: szkolenia komputerowe i językowe.

 

3.    WYKORZYSTAJ SWOJĄ SZANSĘ

Projekt skierowany jest do 70 osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na posiadane niepełnosprawności, z terenu województwa lubelskiego, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia i bezrobotne, które dążą do zwiększenia ich poziomu integracji społeczno – zawodowej.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno - zawodowej 70 niepracujących osób z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego (zwłaszcza z gmin Opole Lubelskie i Łaziska) poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji obejmującego m.in. doradztwo zawodowe, IPD, szkolenia, staże oraz podjęcie zatrudnienia przez 18 uczestników projektu do końca 30.06.2017 r. Szkolenia obejmują następujące tematy:

 • Pracownik kancelaryjny
 • Specjalista ds. funduszy UE
 • Specjalista ds. finansowych i kadr
 • Grafika komputerowa

Powrót