Tutaj jesteś Aktualności Najpiękniejsza posesja Powiatu...

Aktualności

Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego

Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego

13.07.2016
Starosta Lubelski serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie - "Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego".
Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego
jak również promowanie naszej gminy oraz całego powiatu jako zakątka o atrakcyjnych walorach estetycznych i ekologicznych.
 
Komisja konkursowa dokona wyboru trzech najładniejszych posesji w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) i zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, a ich właściciele otrzymają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe tablice. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 sierpnia 2016 r. podczas Dożynek Powiatowych w Radawcu Dużym.
 
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy dokonać na pomocą  karty zgłoszenia posesji faksem, pocztą elektroniczną, bądź pocztą) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2016r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Lublinie). Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się poniżej.
 
UWAGA!!!
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w w/w konkursie, bardzo prosimy o przekazanie wypełnionej karty (do pobrania poniżej) Sołtysowi w terminie do dnia 22 lipca 2016r. włącznie. Z uwagi na fakt, iż do konkursu Wójt Gminy może zgłosić jedynie po jednej posesji z każdej kategorii, ze zgłoszonych do Sołtysów posesji komisyjnie zostanie wybrana najpiękniejsza posesja z każdej kategorii.
 
Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie!!! Jest do doskonała okazja do pokazania walorów estetycznych i ekologicznych Naszej Gminy.
 
Więcej informacji można uzyskać u p. Emilii Sikorskiej
(nr tel. 81 751 00 60, wew. 36: emilia.sikorska@wolka.pl).
 
Załączniki: 
  1. Karta zgłoszenia posesji do konkursu - Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego 
Powrót