Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie w sprawie zwołania...

Aktualności

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Wólka

25.05.2016

Jakubowice Murowane, dnia 23 maja 2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Wólka

                                                                                                         

RG.0052.22.2016                  

 

 

                                                                                                                     

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tj. Dz. U z 2015r. poz.1515 z późn.zm.) zawiadamiam, że na dzień 25 maja 2016 r. (środa) godz. 16.00, zwołuję sesję  nadzwyczajną Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Lublin,

b)      zmian w budżecie gminy,

c)      wieloletniej prognozy finansowej.

  1. Zamknięcie obrad.

 

 

Ustalam posiedzenia Komisji;

  1. Komisja  Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 25.05.2016 r. godz. 15.15
  2. Komisja Budżetowa na dzień 25.05.2016 r. godz.15.30

Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. 

Powrót