Tutaj jesteś Aktualności RODZINA 500 plus

Aktualności

RODZINA 500 plus

RODZINA 500 plus

27.04.2016
Pierwsze świadczenia z programu „RODZINA 500 plus” przekazane mieszkańcom Gminy Wólka.

Program o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ruszył 1 kwietnia. Ponad 700 złożonych wniosków to bilans niecałych trzech tygodni obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

Ponad 200 rodzin z ternu Gminy Wólka otrzymało decyzje o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych zostały już zrealizowane. Wnioski weryfikowane są  na bieżąco, a wypłaty świadczeń planowane nawet dwa razy w tygodniu. 

Przypominamy, że wnioski można składać osobiście w formie papierowej w OPS w Wólce pok. nr 1 w godz. 7:30-15:30, wysłać pocztą lub przez Internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.

Powrót