Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dn....

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dn. 3.03.2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dn. 3.03.2016 r.

03.03.2016
O wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2016 r. pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenia szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 

Lp. 

Organizacja otrzymująca dotację

Nazwa zadania 

Przyznana kwota dotacji. 

1

Lubelska Akademia Sportu „CAMPISPORTIVI”

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

  9 500 zł

2

Klub Sportowy LKP MILA Turka

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

0zł – nie spełnione wymogi formalne

3

GLTS „Świdniczanka „ Świdnik Mały- (sekcja tenis stołowy)

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

0zł – nie spełnione wymogi formalne

4

GLTS „Świdniczanka „ Świdnik Mały – (sekcja piłka nożna)

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

  0zł – nie spełnione wymogi formalne 

5

Stowarzyszenie Dolina Ciemięgi – Nasz Wspólny Dom

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

0zł – nie spełnione wymogi formalne 

 

Załącznik:

Powrót