Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie z dn. 3.02.2016 r o...

Aktualności

Ogłoszenie z dn. 3.02.2016 r o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę

Ogłoszenie z dn. 3.02.2016 r o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę

03.02.2016
stanowiącej własność Gminy Wólka

 

                                            

1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 706 obręb Jakubowice Murowane Kw  141693 

Pow. nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia  - 5m2

Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 82 oraz drogi powiatowej Wólka -Pliszczyn. 

Dzierżawiona powierzchnia stanowi prostokąt 5mx1m na którym zlokalizowany jest baner reklamowy

Dziaka .  wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Dostępne media – energia, woda, kanalizacja, woda , gaz 

Przeznaczenie – teren zabudowy komercyjnej  - U.

Opłaty z tytułu dzierżawy 

Wysokość czynszu – 1.050.00zł. rocznie oraz podatek od nieruchomości za dzierżawiona powierzchnię

Okres dzierżawy 2 lata

Forma dzierżawy– tryb bezprzetargowy

 

                                                         

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo

 w nabyciu w/w  nieruchomości upływa dn. 18 marca  2016r. 

      

      

Dodatkowe informacje UG Wólka pok. 25  tel.751-00-60 wewn. 40 w godz. 8.00-15.00.

Powrót