Tutaj jesteś Aktualności Lista rankingowa projektów...

Aktualności

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach IV naboru wniosków nr naboru JIIIS/DOT/IV/2015

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach IV naboru wniosków nr naboru JIIIS/DOT/IV/2015

28.12.2015
Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego informuje, iż decyzją Centrum Projektów Polska Cyfrowa zatwierdzono listę rankingową
projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach IV naboru wniosków programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim".
 
UWAGA! Zamieszczona poniżej lista wniosków ma charakter warunkowy. Podpisanie umów o dofinansowanie będzie wiązało się z uprzednim spełnieniem przez wnioskodawców wymogów określonych dokumentacją konkursową i decyzjami ekspertów oceniających wnioski.
 
Operator Dotacji dziękuje wszystkim wnioskodawcom, którzy wzięli udział w naborze nr JIIIS/DOT/IV/2015 i informuje, że w związku z zakończeniem procesu oceny wniosków do uczestników konkursu dotacyjnego wysłane zostaną pisemne powiadomienia o wynikach naboru. Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania, zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów.
 
 
Powrót