Tutaj jesteś Aktualności OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO...

Aktualności

OBWIESZCZENIE  WOJEWODY LUBELSKIEGO  z dnia 17 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r.

21.12.2015
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1484), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 17 grudnia 2015 r.
Powrót