Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie do złożenia oferty...

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek z dn. 2 grudnia 2015

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek z dn. 2 grudnia 2015

02.12.2015
Wójt Gminy Wólka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Świdnik Mały gm. Wólka
Zamawiający prowadzi niniejsze postepowanie w formie uproszczonego zapytania o cenę skierowanego do geodetów uprawnionych.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych t. j. z 2013r., poz.907  z późn. zm. w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Świdnik Mały gm. Wólka tj. nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr  38/1a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 31.

Działki stanowią własność osób fizycznych a z ich położeniem można zapoznać się na stronie urzędu Gminy wólka w zakładce System Informacji Przestrzennej

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:
- analiza stanu prawnego nieruchomości
- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie
- sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej w wyniku przeprowadzonych czynności

2.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 23 grudnia 2015 r. w siedzibiezamawiającego. Oferta oprócz ceny winna zawierać termin wykonania usługi oraz dane  wykonawcy a także dane kontaktowe i nr uprawnień zawodowych.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 grudnia 2015r.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą oferującym najniższą cenę. 

szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia  udziela Referat Infrastruktury pok.25 w godz. pracy urzędu.

 

 

Wójt Gminy Wólka
mgr Edwin Gortat
 

 
Załączniki
Powrót