Tutaj jesteś Aktualności Sprawozdanie z przebiegu konsultacji...

Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka

05.11.2015
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

 Zarządzeniem Nr 63.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 14 października 2015r. zostały określone forma i termin przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać w formie pisemnej swoje opinie i uwagi do projektu Programu bezpośrednio w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem Poczty Polskiej, poczty elektronicznej lub za pomocą portalu www.konsultacje.wolka.pl w terminie do dnia 31 października 2015r. do godz. 1530.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji wraz z załączonym projektem i formularzem konsultacji Programu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wólka. 

W oznaczonym w Zarządzeniu terminie żadna z organizacji nie zgłosiła uwag i opinii do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

 

Sporządził:

Anna Gułaś

 

Załączniki: 

Powrót