Tutaj jesteś Aktualności Wizyta samorządu z obwodu...

Aktualności

Wizyta samorządu z obwodu dniepropietrowskiego w Urzędzie Gminy

Wizyta samorządu z obwodu dniepropietrowskiego w Urzędzie Gminy

23.09.2015
Na początku września br. do Urzędu Gminy Wólka przyjechali przedstawiciele samorządu z obwodu dniepropietrowskiego. Głównym celem wizyty było prze­ka­za­nie naj­lep­szych pol­skich doświad­czeń w obsza­rze zarzą­dza­nia samo­rzą­dem, współ­pracy z miesz­kań­cami i wspie­ra­nia przez samo­rząd jed­no­stek pomoc­ni­czych. Mamy nadzieję, że nasi goście dużo dowiedzieli się o nas, o naszej gminie i że wizyta u nas pozostawi same dobre wspomnienia.
Powrót