Tutaj jesteś Aktualności INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW NA...

Aktualności

INFORMACJA O WYNIKU  PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI z dn. 3.09.2015

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI z dn. 3.09.2015

03.09.2015
Urząd Gminy Wólka informuje, że:
 
Ósmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Świdnik Mały nr 84/1 o pow.1150 m2, dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00172917/5  organizowany  w Urzędzie Gminy Wólka w dniu   3 wrzesnia 2015r.  z powodu braku wpłaty wadium w określonym terminie i wysokości zakończył się wynikiem negatywnym. 
Działka nr 84/1 o pow.1150m2 oferowana była w cenie netto 85.000,00zl. netto.
 
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr 1228/3 o pow.270 m2, dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00180459/5 i  nr 1749/3 o pow.3881 m2, dla której  prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00117953/6 organizowany  w Urzędzie Gminy Wólka w dniu 3 września 2015r. z powodu braku wpłaty wadium na ich zakup zakończył się wynikiem negatywnym. 
 
 
Działka nr 1228/3 o pow.270 m2 oferowana była w cenie netto 23.550,00zl.  
Działka nr 1749/3 o pow.3881 m2 oferowana była w cenie netto 54.640,00zl. 
 
Do przetargów na sprzedaż tych działek  nikt  nie został dopuszczony.
 
Żadna z działek oferowanych w w/w przetargach  nie jest obciążona na rzecz osób
trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Powrót