Tutaj jesteś Aktualności UWAGA ROLNICY! Wójt Gminy Wólka...

Aktualności

UWAGA ROLNICY! Wójt Gminy Wólka informuje, że:

UWAGA ROLNICY! Wójt Gminy Wólka informuje, że:

27.07.2015
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
 
 
 
w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.  
 
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. 
 
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 
 
Wypłata dotacji nastąpi w dniach od 01 do 31 października 2015 r. gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 
 
Wniosek o zwrot oleju napędowego używanego do produkcji rolnej można pobrać w poradniku interesanta w zakładce podatki i opłaty
Powrót