Tutaj jesteś Aktualności ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...

Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK - SOBIANOWICE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK - SOBIANOWICE

14.07.2015
Jakubowice Murowane, dnia 14 lipca 2015r.

 

Wójt Gminy Wólka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Sobianowice  gm. Wólka

Zamawiający prowadzi niniejsze postepowanie w formie uproszczonego zapytania o cenę skierowanego do geodetów uprawnionych.

Zgodnie a art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych t.j. z 2013r., poz.907  z późn. zm. w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Sobianowice gm. Wólka tj. nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr  362,

a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 361/2, przy czym rozgraniczenie dotyczy przebiegu odcinka granicy prostopadłego do drogi powiatowej dz. nr 332.

Działki stanowią własność osób fizycznych a z ich położeniem można zapoznać się na stronie urzędu Gminy wólka w zakładce System Informacji Przestrzennej

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie

- sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej w wyniku przeprowadzonych czynności

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 21 sierpnia 2015r .w siedzibie zamawiającego. Oferta oprócz ceny winna zawierać termin wykonania usługi oraz dane  wykonawcy a także dane kontaktowe i nr uprawnień zawodowych.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 27 sierpnia 2015r.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą oferującym najniższą cenę. 

szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia  udziela Referat Infrastruktury pok.25 w godz. pracy urzędu.

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Powrót