Tutaj jesteś Aktualności ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY...

Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA - ŁUSZCZÓW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA - ŁUSZCZÓW

14.07.2015
Jakubowice Murowane, dnia 14 lipca 2015r.

 

Wójt Gminy Wólka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Łuszczów Pierwszy gm. Wólka

Zamawiający prowadzi niniejsze postepowanie w formie uproszczonego zapytania o cenę skierowanego do geodetów uprawnionych.

Zgodnie a art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych t.j. z 2013r., poz.907  z późn. zm. w przypadku udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza 30000 euro nie mają zastosowania przepisy niniejszej ustawy.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem o cenę realizacji następującego zamówienia:

Wykonanie w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Łuszczów Pierwszy gm. Wólka tj. nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr 12/11, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 12/12.

 

Działki stanowią własność osób fizycznych a z ich położeniem można zapoznać się na stronie urzędu Gminy wólka w zakładce System Informacji Przestrzennej

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie

-sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej w wyniku przeprowadzonych czynności

2.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 21 sierpnia 2015r.
w siedzibie zamawiającego. Oferta oprócz ceny winna zawierać termin wykonania usług oraz dane wykonawcy a także  dane kontaktowe i nr uprawnień zawodowych.

Rozpatrzenie ofert nastąpi  w terminie do 27 sierpnia 2015r.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą oferującym najniższą cenę. 

Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia udziela Referat Infrastruktury pok.25 w godz. pracy urzędu.

 

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Powrót