Tutaj jesteś Aktualności OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia...

Aktualności

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 31.03.2015r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 31.03.2015r

31.03.2015
O wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2015 r. pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenia szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j w związku z art. 13 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118) ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Lp.

Organizacja otrzymująca dotację

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji.

1

Uczniowski Klub Sportowy 12 Pliszczyn

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

8 000 zł

2

Klub Sportowy LKP MILA Turka 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

12 000 zł

3

GLTS „Świdniczanka „ Świdnik Mały- (sekcja piłka nożna)  

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

11 000 zł

4

GLTS „Świdniczanka „ Świdnik Mały – (sekcja tenis stołowy)           

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

  1 000 zł

5

Lubelska Akademia Sportu „CAMPISPORTIVI”             

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

  8 000 zł

6

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo - rekreacyjnych

0zł – nie spełnione wymogi formalne

 

Pobierz Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka o wynikach konkursu
Powrót