Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie z dn. 12.02.2015 o wykazie...

Aktualności

Ogłoszenie z dn. 12.02.2015 o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie z dn. 12.02.2015 o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

12.02.2015
stanowiących własność Gminy Wólka

 

                                  

1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 1749/3 obręb Turka Kw  LU1I/00117953/6 

Pow. nieruch.  - 3881m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów niezabudowanych  , nieuzbrojonych i niezagospodarowanych, przy utwardzonej drodze gminnej,  ok.1 km  od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa. 

Działka o szer.  6,5 m i długości  ok.600m samoistnie nie nadająca się do zagospodarowania , sprzedawana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Dziaka . niezagospodarowana, wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Niedostępne żadne  media, w pobliżu napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Przeznaczenie – mieszkalnictwo rolnicze –MR, zieleń izolacyjna –ZI, tereny przemysłowe - P.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 54.640,00zł.  netto

Forma sprzedaży – tryb bezprzetargowy.

 

2) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 2556 obręb Turka przy ul. Akacjowej Kw  LU1I/00134163/6 

Pow. nieruch.  - 150m2

Opis nieruch. –  nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną,    300m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa. 

Działka stanowiąca ciąg pieszo jezdny z bezpośrednim dostępem do ul. Akacjowej ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka o szer. 5m,  położona pomiędzy dwoma nieruchomościami zabudowanymi  jej zbycie może nastąpić jedynie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiednich . .

Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja, telefon .

Przeznaczenie – teren ciągów pieszych - KX.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 15.000,00zł.  netto

Forma sprzedaży – przetarg ogranioczony.

 

                                                         

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo w nabyciu w/w  nieruchomości upływa dnia 3 kwietnia  2015r. 

          

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Wólka pok. 25  tel. 81 751-00-60 wewn.40 w godz. 8.00-15.00.

Powrót