Tutaj jesteś Aktualności Informacja o wydłużeniu naboru 15-17...

Aktualności

Informacja o wydłużeniu  naboru 15-17 stycznia

Informacja o wydłużeniu naboru 15-17 stycznia

07.01.2015
Uwaga! Przedłużamy rekrutację uczestników na trzydniowe szkolenia wyjazdowe

 

 Informujemy, że nabór uczestników na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się 

w dniach 15-17 stycznia br. w Zwierzyńcu zostanie przedłużony do dnia 9 stycznia br.

Szkolenie odbędzie się w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

Zakres tematyki trzydniowego szkolenia obejmuje m.in. następujące moduły: 

- pozyskiwanie środków na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przyszłej perspektywy budżetowej 2014-2020,

- zarządzanie przedsiębiorstwem, w tym głównie w zakresie usług turystycznych

- praktyczna nauka sporządzania biznesplanów, 

- innowacyjność w przedsiębiorstwie,

- finansowanie inwestycyjnych przedsięwzięć biznesowych.

 

Szkolenia skierowane są do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie gmin partnerskich: Rybczewice, Gorzków, Mełgiew, Wólka, Spiczyn, Piaski i/lub przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin.

Jednocześnie informujemy, że dokonaliśmy stosownych zmian w Regulaminie rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych umożliwiających warunkowo udział w szkoleniach i wizytach studyjnych osobom spoza terenu sześciu gmin partnerskich.

Zgłoszenia do uczestnictwa w Programie dokonuje się poprzez dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z Załącznikami do biura jednego z w/w partnerów programu. Dokumenty dostarczane drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia).

W niniejszym naborze preferowani są przedsiębiorcy.

Załączniki: 

 

1. Regulamin Rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych 

2. Formularz Rekrutacyjny wraz z Załącznikami 

Powrót